• انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبستان آفتاب آذرین سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
  • اولین حضور دانش آموزان پیش دبستان در کلاس فرانسه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
  • آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خجسته باد (پایه دوم)
  • شروع کلاسهای فرانسه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (پایه اول)
  • آغازسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خدمت اولیا ودانش آموزان عزیز خجسته باد
  • آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خجسته باد (پایه پنجم)
  • آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خجسته باد (پایه سوم)
  • آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خجسته باد (پایه اول)
  • آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خجسته باد!  (پایه ششم)
  • مجمع عمومی شهریور ماه ۱۴۰۰ دبستان آفتاب آذرین

ورود

نقاشی کودکان

آخرین خبرها

جهت رویت دستورالعمل ابتدا روی عکس و سپس روی فایل الحاقی ارسال شده کلیک شود.
اولیای محترم،
جهت رویت تقویم اجرایی جلسات اولیاء در دبستان آفتاب آذرین، از قسمت منوی اصلی در بالای صفحه ابتدا گزینه ی تازه ها راانتخاب کرده و سپس به بخش اطلاعیه ها و با اخبار آفتاب آذرین مراجعه فرمائید.
در راستای کمکهای نقدی و غیر نقدی توسط اولیاء دانش آموزان و همکاران دبستان آفتاب آذرین به هموطنان زلزله زده، این "اسناد مهربانی" به رسم یادبود از طرف موسسه خیریه نیکان ماموت به دبستان آفتاب آذرین اعطا شد.
فعالیتهای انجام شده در راستای یاری رساندن به هموطنان سیل زده از طرف اولیاء دانش آموزان و همکاران دبستان آفتاب آذرین در سال 1398.