• پایه دوم
  • آغاز مهر با همیاری رسانیدن به دانش آموزان مناطق محروم (با اهداء نوشت افزار ها و...سال تحصیلی گذشته)
  • جشن  غنچه ها وشکوفه ها ( پایه های پیش دبستان و اول)
  • انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبستان آفتاب آذرین
  • کارگاه اولیاء جهت تشریح فعالیتهای مدرسه در سال تحصیلی 98-97
  • کلاسهای فوق برنامه ترم بهار
  • فستیوال غذا
  • جشن الفبا
  • معاینات دندان پزشکی دانش آموزان تمامی پایه ها
  • بازدید دانش آموزان پیش دبستان از باغ پرندگان

ورود

نقاشی کودکان

آخرین خبرها