تازه ها

15 بهمن 1397
0

آموزش رشد جنسی جهت اولیای پیش دبستان

  عنوان جلسه: آموزش رشد جنسی
مخاطب: والدین پیش دبستان
تاریخ: 17 بهمن
زمان: 9 تا 10:45
کنجکاوی های جنسی از نخستین کنجکاوی های کودکان هستند. "مامان بچه ها از کجا اومدن؟ چرا من تو عروسی شما نبودم؟ کجا بودم؟" ما اغلب در پاسخ به این سوالات مضطرب و شرمگین می شویم. این در حالیست که پاسخگویی و برخورد درست در قبال این سوالات سهم بسیار مهمی در رشد و بلوغ فکری، روانی و جنسی فرزندانمان دارد. در این جلسه به چگونگی برخورد و پاسخ دهی علمی و درست به کنجکاوی های جنسی کودکان می پردازیم.