تازه ها

5 اسفند 1397
0

پایه اول

 درس: علوم
موضوع آزمایش: آشنایی با انواع خاک
هدف: شناخت خاک ها و شغل سفالگری