تازه ها

22 اسفند 1397
0

مراسم چهارشنبه سوری

 برگزاری مراسم چهارشنبه سوری با حضور دانش آموزان تمامی پایه ها و همچنین برگزاری مراسم قاشق زنی توسط دانش آموزان پایه اول