تازه ها

22 اردیبهشت 1398
0

ساعات حضور دانش آموزان پایه های اول تا ششم در مدرسه در خرداد ماه

حضور اولیای محترم.به اطلاع می رسانیم ساعت کار مدرسه از ۹۸.۳.۱ الی ۹۸.۳.۱۳ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۴۵ و از ۹۸.۳.۱۸ الی ۹۸.۳.۲۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ می باشد. ضمنا روز ۹۸.۳.۲۹ جشن پایان سال تحصیلی است که برنامه آن روز متعاقبا اعلام می گردد.