تازه ها

25 اردیبهشت 1398
0

فوق برنامه پایه پنجم 23.2.98

 کلاس: رباتیک
موضوع: مسابقه ی کلاسی ربات جنگجو