تازه ها

29 خرداد 1398
0

جشن الفبا پایه اول

 جشن الفبا دانش آموزان پایه اول با حضور اولیاء و معلمان کلاسی و مدیریت مدرسه در سالن عمل.