تازه ها

29 خرداد 1398
0

پروژه دوسالانه "آب "

 پروژه دو سالانه "آب" با مشارکت دانش آموزان تمامی پایه ها

همه ی ما تاکنون و در زندگی روزمره با ابزارهایی سروکار داشته ایم.بعضی از آنها را استفاده کرده و شکل ، اندازه و حتی بوی آن نیز خاطراتی را برای ما تداعی می کند.همراه با آن به دهلیزهای تو درتوی زمان کودکی سفر کرده ایم. در مدرسه پشت نیمکت ها جا گرفتیم در جا مدادی را باز کردیم. مداد های رنگارنگ، بلند و کوتاه و پاک کن دار را دیدیم .با آنها آب و بابا نوشتیم . اندوه خود را در قایقی نشاندیم. آن را به آب ا نداخته و خورشید زندگی را ترسیم کردیم. وقتی تراشه های مداد کنار دفتر و مداد و کیک جامانده در کیف می ماند، کیفمان چه حس و حالی می گرفت.
از ابتدای سال تحصیلی ،دانش آموزان کلاس اول تمام مدادهای کوچک خود را در جعبه ای نهاده و آن را جمع آوری کردند .در آخرین روز آن را به درخت سرسبز مدرسه هدیه دادند تا جانی دوباره به او دهند. با دستان کوچکشان جملاتی را برایش نوشتند. انعکاس صدای آن ها در لابلای شاخ و برگ ها پیچید ، از کوچه و خیابان عبور کرد و این گونه در جنگل و کوه و دشت طنین انداز شد: " من از آفتاب می آموزم ،پاره های تنت را دوباره به تو هدیه می دهم و در آذرخش نامهربانی ها نسبت به تو و دوستانت فریاد می زنم ،:قدردان مهربانی هایت هستم."