تازه ها

12 آبان 1398
0

رای گیری و شمارش آراء انتخابات شورای دانش آموزی

رای گیری انتخابات شورای دانش آموزی با حضور معاونین پرورشی و آموزشی دبستان آفتاب آذرین و یکی از اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدرسه و با حضور دانش آموزی تمامی پایه ها در پای صندوق رای، برگزار گردید.
پس از انجام رای گیری، شمارش آراء توسط دانش آموزان و با نظارت معاونت پرورشی انجام شد که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.