تازه ها

13 آبان 1398
0

بازدید از مرکز ستاره شناسی نیاوران

 بازدید دانش آموزان پایه ششم از مرکز ستاره شناسی نیاوران به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی و آموزشی مدرسه و با حضور استاد دالکی بنیانگذار این مرکز.