تازه ها

14 آبان 1398
0

13 آبان روز دانش آموز گرامی باد!

 به مناسبت 13 آبان روز دانش آموزاز طرف مدرسه به تمامی دانش آموزان یک جلد کتاب هدیه داده شده.