تازه ها

14 آبان 1398
0

معرفی شهردارهای کلاسی

 هر ماه با معرفی بهترین کلاسها از نظر پاکیزگی به عنوان شهردارهای کلاسی تاج گل اهدا می شود که روی درب کلاسهای منتخب نصب میشوند.