تازه ها

14 آبان 1398
0

فوق برنامه پایه چهارم 13.8.98

 کلاس: شطرنج
موضوع: فعالیت مات با وزیر و شاه مقابل و شاه تنها