تازه ها

14 آبان 1398
0

فوق برنامه پایه پنجم 13.8.98

 کلاس: چرتکه و محاسبات ذهنی
موضوع: جمع و تفریق ساده