تازه ها

27 آذر 1398
0

جلسه روانشناسی با موضوع نقش عاطفی پدر در خانواده

 احتراماً به استحضار می رساند،
 جلسه روانشناسی با موضوع : نقش پدر در خانواده توسط خانم دکتر خوش لهجه در تاریخ 28/9/98 از ساعت 10 الی 12 در دبستان آفتاب آذرین برگزار می گردد.