تازه ها

12 بهمن 1398
0

اهدایی به موسسه خیریه نابینایان خزانه

  اهداء دو دستگاه rcorder به دانشجویان نابینای موسسه خیریه نابینایان خزانه از طرف دبستان آفتاب آذرین