تازه ها

21 بهمن 1398
0

بازدید دانش آموزان پایه اول از پارک علم و مهارت اندیشمندان جوان

 دانش آموزان پایه اول به همراه معلم کلاسی و مربی پرورشی از پارک علم و مهارت اندیشمندان جوان (اردوگاه شهید باهنر) بازدید کردند.