تازه ها

26 بهمن 1398
0

پایه سوم

 درس: علوم
موضوع: معرفی اهرم و شناخت اجزا و کاربرد آن