تازه ها

18 خرداد 1399
0

حضور دانش آموزان پایه سوم روز یکشنبه 18.3.99در مدرسه

 حضور دانش آموزان پایه سوم روز یکشنبه 18.3.99در مدرسه با رعایت کامل اصول بهداشتی.
جهت رفع اشکال دروس با معلمین فارسی و فرانسه