تازه ها

21 خرداد 1399
0

حضور دانش آموزان پایه پنجم در مدرسه روز سه شنبه 20.3.99

 حضور دانش آموزان پایه پنجم در مدرسه روز سه شنبه 20.3.99 جهت رفع اشکالات درسی با حضور معملین فارسی و فرانسه و با رعایت نکات کامل بهداشتی