تازه ها

24 خرداد 1399
0

حضور دانش آموزان پایه پیش دبستان در مدرسه روز شنبه 24.3.99

 حضور دانش آموزان پایه پیش دبستان در مدرسه به همراه معلمین فارسی و فرانسه در روز شنبه 24.3.99 با رعایت کامل اصول بهداشتی