تازه ها

11 مرداد 1399
0

شروع فعالیتهای مدرسه جهت برنامه ریزی سال تحصیلی جدید

 شروع فعالیتهای مدرسه جهت برنامه ریزی سال تحصیلی جدید با حضور مسئولین مربوطه و معلمین پایه های اول تا ششم با در نظر گرفتن تمامی نکات ایمنی و رعایت فاصله گذاری ایمن