تازه ها

25 بهمن 1399
0

فراخوان مسابقه نقاشی در راستای طرح کوچ (پیشگیری و کنترل اضافه وزن)

 فراخوان مسابقه نقاشی در راستای طرح کوچ (پیشگیری و کنترل اضافه وزن)
مسابقه نقاشی: ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی

آثار ارسالی در زمینه تصورات، اقدامات، تجربیات، دستاوردهای فرد یا اطرافیان و دوستان او در راستای برنامه¬های پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی، ترویج سبک زندگی فعال و سالم و ارائه راهکارها می باشد.
نقاشی می¬تواند با رنگ روغن –مداد رنگی– آبرنگ– پاستل و گواش انجام پذیرد.