تازه ها

3 شهریور 1400
0

مجمع عمومی شهریور ماه ۱۴۰۰ دبستان آفتاب آذرین

 مجمع عمومی آغاز سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ در روز دوشنبه ۱ شهرویر ماه ۱۴۰۰ با حضور تمامی همکاران اعم از اداری ، آموزشی (فارسی،فرانسه،انگلیسی) ، پرورشی و فوق برنامه با رعایت تمام پروتوکلهای بهداشتی به دو صورت حضوری و آنلاین در حضور مدیریت دبستان آفتاب آذرین برگزار شد.