تازه ها

15 شهریور 1400
0

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبستان آفتاب آذرین سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 
چکیده گزارش عملکرد اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان دبستان آفتاب آذرین در سالی که گذشت در فایل الحاقی جهت مطالعه اولیاء محترم ارسال میگردد. همچنین اولیاء محترم فرم عضویت در انتخابات انجمن سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را در فایل الحاقی مشاهده خواهید کرد.
با تشکر

فایل های الحاقی