تازه ها

19 مهر 1400
0

اسامی نامزدهای انتخابات انجمن اولیا ومربیان دبستان آفتاب آذرین سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 اسامی نامزدهای انتخابات انجمن اولیا ومربیان دبستان آفتاب آذرین سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

روز انتخابات : سه‌شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۰

زمان : هنگام تحویل پوشت طبق جدول‌زمانبندی اعلام شده میباشد

زیر نظر مسوولین‌ مدرسه و ناظر اداره

از مشارکت گرم و سبز همه‌ی والدین پیشاپیش نهایت سپاس را داریم

پیش‌دبستان و دبستان آفتاب آذرین

فایل های الحاقی