تازه ها

22 آبان 1395
0

پیام تسلیت بانوی بزرگوار خانم توران میرهادی

 جامعه ی تعلیم و تربیت در سوگ فقدان بانویی فرهیخته و معلّمی دل سوز و دوستدار کودکان نشسته است.
درگذشت این بانوی بزرگوار خانم توران میرهادی را به جامعه ی علمی و فرهنگی تسلیت عرض می نماییم.