تازه ها

18 بهمن 1395
0

نتایج آزمون مبتکران

 آزمونها و ارزشیابی هایی که به هر شکل و به هر صورتی در طول زندگی با آن مواجه می شویم، فقط زمانی ارزشمند می شوند که توانمندی کلی ما را تبدیل به مهارت نمایند . لذا ارزشیابی های علمی مانند (مبتکران) زمانی مفید هستند که در شیوه مرورمفهومی دروس ، در افزایش سرعت انتقال و دقت دانش آموزان با تکیه به مهارت تشخیص سریع تست زنی به کار آید.
ما مسئولین و معلمین دبستان آفتاب آذرین امیدواریم که روزی نام همه شما دانش آموزان عزیز در این جایگاه قرار داده شود.
دانش آموزانی که اسامی آنها به شرح زیر اعلام می گردد، در آزمون مبتکران در بعضی از دروس رتبه های "عالی" و "خیلی خوب" را کسب نموده اند. ضمن عرض تبریک به این عزیزان و خانواده های محترمشان ، مدیریت دبستان آفتاب آذرین برای آنها توفیقات روز افزون راآرزو می نماید.

اسامی منتخبین:

پایه پنجم 28/8/95
الینا سادات -مخلصی فریماه صمدی-  رژینا امیر مظاهری- دنیا باقری

پایه ششم 28/8/95
دیانا سادات رجالی-  نیکا میرطاهری- آوین اقدامیان- دیانا نشاط وحید -لی لی بهبهانی

پایه پنجم 19/9/95
دنیا باقری -الینا سادات مخلصی -فریماه صمدی زاده-  آیدا جنابیان-  موگه نیک بخش

پایه ششم 19/9/95
باران حدادزاده- نهال مرادخان تفرشی- نیکا میرطاهری -دیاناسادات رجالی- نیکی منشوری

پایه چهارم19/9/95
نیکی آیت اللهی مهرجردی- ارنیکا مطبوع -باران عباسی- ترانه صدراصفهانی-  یاسمین اخوان فر

پایه سوم 19/9/95
سارینا خباززاده مقدم -آرسیا فریور- لیلیا بهادری- دنیز جبارزاده دمشقی- موگه مجیدیان

دنیا باقری در آزمون 28/8/95 (ریاضی) %100 و آزمون 19/9/95 (فارسی) %100

آرسیا فریور در آزمون 19/9/95 (فارسی) %100

پیشرفتهای بین دو آزمون :
رودین صادقی- شانیا رضوی- الینا میرداماد -آهو امیرنعمتی