تازه ها

18 اسفند 1395
0

اسامی نفرات برتر مسایقات آموزش و پرورش منطقه یک

 1. نارگل رمضان زاده (کسب مقام سوم) در مسابقات تنیس روی میز آموزش و پرورش منطقه 1
2. سارینا خباز زاده (کسب مقام سوم) در مسابقات کتاب خوانی آموزش و پرورش منطقه 1