تازه ها

7 بهمن 1396
0

مسابقه شطرنج منطقه یک تهران و کسب مقام ششم در مسابقات تیمی شطرنج

 اسامی شرکت کنندگان این دوره از مسابقات شطرنج منطقه یک تهران به شرح زیر می باشد:
هلیا مختاری (پایه پنجم)
یاسمین اخوان فر (پایه پنجم)
سارینا خباز زاده مقدم (پایه چهارم)
   

کسب مقام ششم در مسابقات تیمی منطقه یک تهران.

یاسمین اخوان فر (کسب مقام دهم در 10 نفر برتر مسابفات شطرنج منطقه)