تازه ها

5 اردیبهشت 1397
0

بازدید دانش آموزان پایه سوم از مرکز تحقیقات گیاه پزشکی تهران

 دانش اموزان پایه سوم به همراه معلمان و مربی پرورشی از مرکز تحقیقات گیاه پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.