تازه ها

17 مهر 1397
0

فوق برنامه پایه سوم 16.7.97

 کلاس شطرنج
موضوع: یادگیری اسم مهره ها- چیدن مهره ها و حرکت و زدن پیاده