تازه ها

9 آبان 1397
0

فوق برنامه پایه چهارم 7.8.97

 کلاس رباتیک
موضوع: بستن شاسی و گیربکس رباط و آشنایی با قطعات مکانیکی