تازه ها

14 آذر 1397
0

پایه ششم

 درس: علوم
عنوان آزمایش: آتشفشان
هدف: ساخت آتشفشان با گل رس با هدف شناخت ساختمان آتشفشان