تازه ها

9 دی 1397
0

چند گام تا فرزند پروری موفق،جلسه مشاورین با اولیای پایه اول

چند گام تا فرزند پروری موفق،جلسه مشاورین با اولیای پایه اول
چهارشنبه  .97 از ساعت 8:00 تا 9:45

 با ورود کودکانمان به پایه ی اول دبستان سوالاتی بیش از پیش ذهن ما را به خود مشغول می کند که عموما پاسخ مشخصی برای
آن ها به ما ارائه نمی دهند از قبیل: نیازهای پایه ای کودکان چیست؟ پایه های اساسی در مراقبت روانی از کودکان چیست؟ چگونه با کودکان همدلی کنیم؟ با کودکانمان چگونه رفتار کنیم تا خزانه ای غنی از ابزارهای روانی به دست آورند؟ چگونه کودکانی موفق و سلامت تربیت کنیم؟ در این جلسه به بررسی و پاسخ به این سوالات پرداخته خواهد شد