تازه ها

16 دی 1397
0

آموزش نکات ایمنی در خصوص اطفاء حریق

 آموزش نکات ایمنی در خصوص اطفاء حریق و نحوه استفاده از انواع کپسولهای اطفاء حریق توسط مامور آتشنشانی به پرسنل و دانش آموزان مدرسه.