تازه ها

17 دی 1397
0

توصیه هایی در خصوص بهداشت دهان و دندان

 توصیه های بهداشتی مربی بهداشت مدرسه در خصوص بهداشت فردی از جمله بهداشت دهان و دندان و آموزش طرز صحیح مسواک زدن و شستن دستها