تازه ها

30 دی 1397
0

قابل توجه والدین پیش دبستان در خصوص جلسه مراقبت از بدن

 عنوان جلسه: مراقبت از بدن
مخاطب: والدین پیش دبستان
تاریخ: 3 بهمن
زمان: 9 الی 10:45
کودک آزاری یکی از چالشهای بسیار جدی است که در همه ی سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دیده شده است. پژوهشها حاکی از آن است که آموزش پیشگیری از آزار کودکان زمانی بیشترین تاثیر را دارد که در سنین پایینتر آغاز شود و شامل مهارتهای زیر باشد: آموزش مهارت مراقبت از بدن، شناخت مفهوم سوءاستفاده و بهبود تعاملات مناسب و مثبت والد – کودک در این رابطه و تاکید بر مهارت گزارش دهی مناسب کودک. با توجه به اینکه گاهی ورود به این حیطه برای ما به عنوان والدین سخت و همراه با نگرانی است، در این جلسه نحوه ی آموزش این مهارتها و تمرین آن را با کودکان بررسی خواهیم کرد.