دسته بندی تازه ها > فوق برنامه

کلاس: رباتیک
موضوع: مسابقه ی کلاسی ربات جنگجو
ادامه مطلب
کلاس: شطرنج
موضوع: آزمون و بازی شطرنج
ادامه مطلب
25 اردیبهشت 1398
0
کلاس: تصویر سازی
موضوع: Mixd Media
ادامه مطلب
کلاس: قصه گویی
موضوع: به مناسبت تولد فردوسی (خواندن حکایت زال و رودابه )
ادامه مطلب
کلاس: چینی
موضوع: دوره دروس
ادامه مطلب
کلاس: نقاشی
موضوع: طراحی از روی کفش
ادامه مطلب
درس: رباتیک
کلاس: مسابقه کلاسی ربات جنگی
ادامه مطلب
کلاس: شطرنج
موضوع: تاکتیک حمله ی دوگانه
ادامه مطلب
18 اردیبهشت 1398
0
کلاس: تصویرسازی
موضوع: mixed media
ادامه مطلب