دسته بندی تازه ها > فوق برنامه

کلاس: طراحی و نقاشی
موضوع:طراحی-خطوط آزاد
ادامه مطلب
کلاس: رباتیک
موضوع: نصب برد مین یاب
ادامه مطلب
کلاس: شطرنج
موضوع: رفع کیش
ادامه مطلب
کلاس تصویر سازی و قصه سازی
ادامه مطلب
کلاس: قصه گویی
موضوع: آشنایی با ادبیات کهن، ضرب المثلها
ادامه مطلب
کلاس: رباتیک
موضوع: تست و عیب یابی ربات و مسابقه ی کلاسی
ادامه مطلب
کلاس: شطرنج
موضوع: مفهوم کیش
ادامه مطلب
کلاس: رباتیک
موضوع: نصب برد نوریاب و آموزش نحوه ی کارکرد آن، تست و عیب یابی ربات
ادامه مطلب
کلاس: قصه گویی
موضوع: صلح و تکنولوژی (کتاب: جنگل مال همه است)
ادامه مطلب