دسته بندی تازه ها > فوق برنامه

24 مهر 1397
0
کلاس شاهنامه خوانی
ادامه مطلب
24 مهر 1397
0
کلاس رباتیک
آشنایی با فتوسل و نحوه ی کار آن
بستن مدار فتوسل همراه LED
آشنایی با باتری و بستن مدار به همراه کلید
ادامه مطلب
24 مهر 1397
0
کلاس شطرنج
کلاس مبتدی
حرکت رخ و فیل
ادامه مطلب
24 مهر 1397
0
کلاس تصویر سازی
تکنیک طراحی محیطی در تصویر سازی
ادامه مطلب
24 مهر 1397
0
کلاس سرود
سرود غوغای ستارگان
ادامه مطلب
24 مهر 1397
0
کلاس:کتابخوانی
بازی سنتی به اسم تبرک
ادامه مطلب
24 مهر 1397
0
کلاس: نقاشی
طراحی و نقاشی، کار روی حیوانات
ادامه مطلب
24 مهر 1397
0
کلاس موسیقی:
تئوری موسیقی و صدا شناسی
ادامه مطلب
کلاس رباتیک
موضوع: نحوی ه اتصال با الکتروبرد- نحوه ی اتصال قطعات- بستن مدارو روشن شدن LED
ادامه مطلب