دسته بندی تازه ها > فوق برنامه

درس: قصه گویی
موضوع: آشنایی با دانشمندان حکایت هوش بوعلی سینا
ادامه مطلب
درس: چرتکه
موضوع: ارزیابی دی ماه
ادامه مطلب
کلاس: طراحی
موضوع: طراحی فیگور
ادامه مطلب
کلاس: کامپیوتر
موضوع: آموزش با پاورپوینت (تحقیق علوم جانوری و گیاهی و ...)
ادامه مطلب
کلاس: چرتکه
موضوع: آموزش جمع دوست کوچک
ادامه مطلب
کلاس: نقاشی
موضوع: داخل میوه ها و نیمه آنها (تکنیک پاستل)
ادامه مطلب
کلاس: موسیقی کودک
موضوع: آموزش بلز
ادامه مطلب
کلاس: نمایش
موضوع:بازی و نمایش (شاهنامه خوانی)
ادامه مطلب
کلاس: قصه گویی
موضوع: آشنایی با مولانا
ادامه مطلب