دسته بندی تازه ها > اخبار آفتاب آذرین

جهت رویت ترجمه کارنامه فرانسه دانش آموزان ابتدا روی ادامه مطلب و سپس روی فایل الحاقی مورد نظر کلیک شود.
ادامه مطلب
13 بهمن 1397
0
دهه فجر
ادامه مطلب
صبحانه سالم دسته جمعی پایه ششم
ادامه مطلب
روز هوای پاک گرامی باد!
ادامه مطلب
جهت رویت گزارش سخنرانی آقای اقلامی ابتدا روی ادامه مطلب و سپس روی فابل الحاقی مورد نظر کلیک شود.
ادامه مطلب
جهت رویت صورت جلسه کارگاه کنترل خشم ابتدا روی ادامه مطلب و سپس روی فایل الحاقی مورد نظر کلیک شود.
ادامه مطلب
جهت رویت گزارش سخنرانی آقای گودرزی ابتدا روی ادامه مطلب و سپس روی فایل الحاقی کلیک شود.
ادامه مطلب
جلسه حلقه علمی مدیران مدارس
ادامه مطلب
آموزش نکات ایمنی در خصوص اطفاء حریق و نحوه استفاده از انواع کپسولهای اطفاء حریق توسط مامور آتشنشانی به پرسنل و دانش آموزان مدرسه.
ادامه مطلب