🍁*نخستین گردش علمی.*🍁

🍂موضوع : دیدار با طبیعت و آشنایی با عروسکهای اقوام ایرانی ، در دل پاییز .
🍂مکان : باغ فردوس
🍂مخاطبین : دانش آموزان داوطلب پایه ی اول...
ادامه مطلب
دانش آموزان پایه اول به همراه معلم کلاسی و مربی پرورشی از پارک علم و مهارت اندیشمندان جوان (اردوگاه شهید باهنر) بازدید کردند.
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه سوم به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی از موزه آبگینه
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه دوم از کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه ششم از مرکز ستاره شناسی نیاوران به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی و آموزشی مدرسه و با حضور استاد دالکی بنیانگذار این مرکز.
ادامه مطلب
دانش آموزان پایه سوم به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی خود از مسجد ولنجک بازدید به عمل آوردند.
ادامه مطلب
اردوی دانش آموزان پایه اول از کانون پرورشی فکری کودکان به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه ششم از باغ کتاب
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پیش دبستان از کانون پرورشی و فکری کودکان نیاوران به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی
ادامه مطلب