بازدید دانش آموزان پایه سوم به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی از موزه آبگینه
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه دوم از کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه ششم از مرکز ستاره شناسی نیاوران به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی و آموزشی مدرسه و با حضور استاد دالکی بنیانگذار این مرکز.
ادامه مطلب
دانش آموزان پایه سوم به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی خود از مسجد ولنجک بازدید به عمل آوردند.
ادامه مطلب
اردوی دانش آموزان پایه اول از کانون پرورشی فکری کودکان به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه ششم از باغ کتاب
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پیش دبستان از کانون پرورشی و فکری کودکان نیاوران به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه چهارم از نگارخانه هنر به همراه معلم کلاسی و مربی پرورشی
ادامه مطلب
10 مهر 1398
0
بازدید دانش آموزان پایه دوم به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی از موزه زمان
ادامه مطلب