بازدید دانش آموزان پیش دبستان از باغ پرندگان
ادامه مطلب
دانش اموزان پایه سوم به همراه معلمان و مربی پرورشی از مرکز تحقیقات گیاه پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.
ادامه مطلب
یازارچه خیریه نوروزی
ادامه مطلب
بازدید از مرکز ستاره شناسی نیاوران پایه های چهارم و پنجم
ادامه مطلب
بازدید از باغ گل دانش اموزان پایه های پنجم و ششم
ادامه مطلب
11 بهمن 1396
0
آخ جون بازم برف!!!
ادامه مطلب
بازدید از موزه حیات وحش دارآباد جهت دانش آموزان پایه های پیش دبستان و اول به همراه معلمان و مربی پرورشی
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه ششم به همراه معلمان و مربی پرورشی از موزه علوم و فناوری
ادامه مطلب
27 دی 1396
0
بالاخره برف اومد و زنگ تفریح لااقل یکم برف بازی کردیم !!!
ادامه مطلب