بازدید دانش آموزان پایه اول از موزه حیات وحش دارآّباد
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان تمامی پایه ها به همراه معلمین پایه ها و مربی پرورشی از باغ گل و آشنایی با مراحل گل کاری
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه اول از مسجد گیاهی ولنجک
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه ششم از موزه علم و فناوری
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه اول از اطاق گندمک و آشنایی با مراحل پخت نان
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه پیش دبستان از تئاتر عروسکی دانه سحرآمیز
ادامه مطلب
بازدید از موزه دکتر حسابی دانش آموزان پایه چهارم
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه اول از کتابخانه حسینیه ارشاد
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه دوم و پنجم از موزه کاخ سعد آباد ( کاخ سبز وموزه آب)
ادامه مطلب