اردوی دانش آموزان پایه اول از کانون پرورشی فکری کودکان به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه ششم از باغ کتاب
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پیش دبستان از کانون پرورشی و فکری کودکان نیاوران به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه چهارم از نگارخانه هنر به همراه معلم کلاسی و مربی پرورشی
ادامه مطلب
10 مهر 1398
0
بازدید دانش آموزان پایه دوم به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی از موزه زمان
ادامه مطلب
جشن پایان سال تحصیلی 98-97
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه چهارم از انتشارات محراب قلم
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه های اول و دوم وسوم از کانون پرورشی فکری کودکان
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه دوم به همراه معلمان و مربی پرورشی از موزه زمان
ادامه مطلب