دسته بندی تازه ها > پیش دبستان

25 مهر 1397
0
تمرین بخش کردن کلمات
ادامه مطلب
16 مهر 1397
0
کلاس نقاشی:
با هدف:
1. آشنایی با سه رنگ اصلی و مقدمه ای برساخت رنگهای دیگر
2.تمرین خط و دایره و تقویت دست و تمرکز
ادامه مطلب
14 مهر 1397
0
کاردستی
تمرین نفسگیری
ادامه مطلب
7 مهر 1397
0
کلاژ (شناخت خود)
ادامه مطلب
آشنایی با وعده های غذایی
ادامه مطلب
1 اردیبهشت 1397
0
نقاشی گروهی با موضوع فصل بهار
ادامه مطلب
2 اسفند 1396
0
موضوع:
آماده سازی گلدان و کاشت گل به روش قلمه برای هدیه تولد
ادامه مطلب
10 بهمن 1396
0
درس: ریاضی
موضوع: آموزش عدد 6
دست ورزی و گروه بندی
ادامه مطلب
7 بهمن 1396
0
بازی سودوکو
ادامه مطلب