دسته بندی تازه ها > پیش دبستان

26 آبان 1397
0
کلاس نقاشی
صرفه جویی در آب بر اساس نمایش دانه سحرآمیز
ادامه مطلب
6 آبان 1397
0
حواس پنجگانه
ادامه مطلب
30 مهر 1397
0
استفاده از حواس پنجگانه در تشخیص موادی که نمی شناسیم
ادامه مطلب
25 مهر 1397
0
تمرین بخش کردن کلمات
ادامه مطلب
16 مهر 1397
0
کلاس نقاشی:
با هدف:
1. آشنایی با سه رنگ اصلی و مقدمه ای برساخت رنگهای دیگر
2.تمرین خط و دایره و تقویت دست و تمرکز
ادامه مطلب
14 مهر 1397
0
کاردستی
تمرین نفسگیری
ادامه مطلب
7 مهر 1397
0
کلاژ (شناخت خود)
ادامه مطلب
آشنایی با وعده های غذایی
ادامه مطلب
1 اردیبهشت 1397
0
نقاشی گروهی با موضوع فصل بهار
ادامه مطلب