دسته بندی تازه ها > پیش دبستان

کارگروهی
جمع بندی پرندگان
ادامه مطلب
کاردستی شب یلدا
ادامه مطلب
25 آذر 1397
0
کلاژ و کار گروهی با موضوع پاییز
ادامه مطلب
شناخت نشانه های پاییز
ادامه مطلب
25 آذر 1397
0
نمایش خانواده
ادامه مطلب
25 آذر 1397
0
کاردستی خانواده
ادامه مطلب
25 آذر 1397
0
دست ورزی
خط صاف و خط خمیده
ادامه مطلب
26 آبان 1397
0
کلاس نقاشی
صرفه جویی در آب بر اساس نمایش دانه سحرآمیز
ادامه مطلب
6 آبان 1397
0
حواس پنجگانه
ادامه مطلب