دسته بندی تازه ها > انجمن اولیاء و مربیان

انتخاب نمایندگان کلاسی در کارگاه های مهرماه
ادامه مطلب
جهت روئیت اعلام نتایج اعضای محترم انجمن دبستان آفتاب آذرین روی فایل الحاقی مورد نظر کلیک شود.
ادامه مطلب
مراسم مهرماه 98-1397 و انتخابات انجمن اولیا و مربیان
جهت رویت روی فایل الحاقی کلیک شود.
ادامه مطلب
منتخبین اعضای انجمن اولیاء و مربیان دبستان آفتاب آذرین در سال ...
ادامه مطلب
مراسم بازگشایی روز شنبه اول مهر 1396 با حضور مدیریت، اولیاء و مربیان و معلمان مدرس در دبستان آفتاب اذرین برگزار شد و سپس جلسه ی معارفه ی معلمان تمامی پایه ها روز اول مهر با سخرانی مدیریت مدرسه در حضور اولیاء و در سالن مسجد ولنجک واقع در میدان یاسمین برگزار شد. در این جلسه پس از تقدیر و تشکر از اعضای انجمن سال گذشته به رای گیری اعضای انجمن اولیاء و مربیان پرداخته شد و پس از انجام رای گیری و شمارش آرا در حضور مدیریت، معاونین اجرایی مدرسه و همچنین اولیاء دانش آموزان، اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان دبستان آفتاب آذرین سال تحصیلی 97-96 اعلام شد.
ادامه مطلب
جهت روئیت صورت جلسه و اسامی نمایندگان و حاضران در جلسه روی فایل الحاقی مورد نظر کلیک شود.
ادامه مطلب
جهت روئیت اطلاعیه و فرم داوطلبی روی فایل الحاقی مورد نظر کلیک شود.
ادامه مطلب
جهت روئیت نتایج انتخابات انجمن سال تحصیلی 96-1395 روی فایل الحاقی کلیک شود.
ادامه مطلب