دسته بندی تازه ها > اطلاعیه ها

موضوع جلسه روانشناسی: نشست درباره ویژگی های رشد روانی کودکان 9 و 10 سال
مخاطبین:والدین پایه های سوم و چهارم
ساعت و روز جلسه: روز چهارشنبه از ساعت 8:00 تا 9:45
روی ادامه مطلب کلیک شود!
ادامه مطلب
برنامه های شاد و متنوع به مناسبت روز جهانی کودک
ادامه مطلب
اولیای محترم در صورت تمایل به انجام فلوراید تراپی برای فرزندتان لطفاً در قاصدک آفتاب اعلام نمائید که فرم مخصوص رضایتنامه برایتان ارسال گردد.
جهت روئیت فرم رضایت نامه روی فایل الحاقی کلیک شود
ادامه مطلب
جهت روئیت برنامه کارگاه آموزشی فرانسه روی فایل الحاقی کلیک شود.
ادامه مطلب
جهت دسترسی به کتب درسی تمامی پایه ها روی لینک ارسالی در ادامه مطلب کلیک شود.
ادامه مطلب
جهت روئیت فایل مورد نظر روی فایل الحاقی کلیک شود.
ادامه مطلب
مراسم مهرماه 98-1397 و انتخابات انجمن اولیا و مربیان
جهت رویت روی فایل الحاقی کلیک شود.
ادامه مطلب
جهت رویت ساعت،روز و پایه مورد نظر کارگاه اولیاء روی فایل الحاقی کلیک شود.
ادامه مطلب