دسته بندی تازه ها > در کلاسها چه خبر؟

21 آذر 1397
0
درس: علوم
موضوع: کنفرانس جانوران (جیرجیرک)
ادامه مطلب
20 آذر 1397
0
درس: مطالعات
موضوع: داد و ستد در زمان های گذشته
هدف: آشنایی با مبادله کالا به کالا و مشکلات پیرامون آن و علت بوجود آمدن سکه.
ادامه مطلب
19 آذر 1397
0
مرکز یادگیری
درس: علوم
موضوع: انواع خاک و میزان نفوذپذیری آنها
هدف: آشنایی با انواع خاک و تفاوت های آنها و میزان نفوذپذیری آب در آنها
ادامه مطلب
19 آذر 1397
0
درس: علوم
موضوع:کنفرانس جانوران
ادامه مطلب
18 آذر 1397
0
درس: علوم
موضوع: کنفرانس و تحقیق در خصوص جانوران (قورباغه)
ادامه مطلب
14 آذر 1397
0
درس: علوم
عنوان آزمایش: آتشفشان
هدف: ساخت آتشفشان با گل رس با هدف شناخت ساختمان آتشفشان
ادامه مطلب
13 آذر 1397
0
مرکز یادگیری
درس: علوم
موضوع آزمایش: گرما
هدف: آشنایی با انتقال گرما و دمای اجسام را در حالتهای مختلف و رسانایی و نارسانایی اجسام
ادامه مطلب
13 آذر 1397
0
مرکز یادگیری
درس: علوم
موضوع آزمایش: گرما
هدف: آشنایی با انتقال گرما و دمای اجسام را در حالتهای مختلف و رسانایی و نارسانایی اجسام
ادامه مطلب
13 آذر 1397
0
درس: علوم
موضوع آزمایش: حرکت بدن
هدف: آشنایی با اندام حرکتی بدن به وسیله تشریح مرغ
ادامه مطلب