دسته بندی تازه ها > در کلاسها چه خبر؟

22 اردیبهشت 1398
0
درس: علوم
موضوع آزمایش: بسازیم
هدف آزمایش: افزایش مهارت دست ورزی، ساخت وسیله ی سفالی به روش کاوشگری
ادامه مطلب
21 اردیبهشت 1398
0
درس: علوم
موضوع: آزمایش هوا به روش کاوشگری
ادامه مطلب
18 اردیبهشت 1398
0
درس: علوم
موضوع: آزمایش آهنربا
ادامه مطلب
4 اردیبهشت 1398
0
درس: ریاضی
موضوع: آمار و نمودار (چرخنده ها)
ادامه مطلب
22 اسفند 1397
0
مراحل آماده سازی شمع جهت بازارچه نوروزی
ادامه مطلب
22 اسفند 1397
0
مرکز یادگیری
درس: علوم
هدف آزمایش: شناخت بی مهره ها و زیرگروههای آن ، ویژگی ساختاری مشاهد ی نمونه هایی از هر گروه.
ادامه مطلب
22 اسفند 1397
0
درس: علوم تجربی
موضوع: کنفرانس سنگ ها
ادامه مطلب
15 اسفند 1397
0
درس: علولم
موضوع آزمایش: تشریح ماهی
هدف: شناخت آناتومی و فیزیولوژی بدن ماهی ها
ادامه مطلب
13 اسفند 1397
0
درس: مطالعات
کنفرانس در خصوص مرزها و همسایگان ما
ادامه مطلب