دسته بندی تازه ها > در کلاسها چه خبر؟

25 مهر 1397
0
مرکز یادگیری
درس: علوم
هدف آزمایش:آشنایی دانش آموزان با وزن اجسام و چگونگی قرارگیری آنها در آب
موضوع: آزمایش روی آب - زیر آب
ادامه مطلب
23 مهر 1397
0
مرکز یادگیری
درس: علوم
موضوع: آزمایشهای فصل یک
هدف: آشنایی دانش آموزان با مبحث مخلوط و محلول و طرز جداسازی آنها
ادامه مطلب
22 مهر 1397
0
درس: فارسی
موضوع: املا خلاقیتی
هدف: آشنایی با شکل صحیح واژه ها، دست ورزی در نوشتن کلمات روی شن
ادامه مطلب
21 مهر 1397
0
مرکز یادگیری
درس: علوم
هدف آزمایش: ایجاد پرسشگری و تقویت روحیه کنجکاوی
موضوع: آزمایش مشاهده گوجه فرنگی
ادامه مطلب
21 مهر 1397
0
درس: ریاضی
موضوع: جمع و تفریق ده تایی
ادامه مطلب
14 مهر 1397
0
درس: فارسی
موضوع: پنجره های شناخت
ادامه مطلب
14 مهر 1397
0
دست ورزی (الگویابی)
ادامه مطلب
8 مهر 1397
0
درس: ریاضی
موضوع: جمع و تفریق با استفاده از مدادهای رنگی
ادامه مطلب
7 مهر 1397
0
درس: ریاضی
موضوع: آموزش عدد و ارقام/ ساخت اعداد دو رقمی با کارت
ادامه مطلب