دسته بندی تازه ها > در کلاسها چه خبر؟

30 بهمن 1398
0
درس:علوم
موضوع: طبقه بندی سنگها
ادامه مطلب
30 بهمن 1398
0
درس: علوم
موضوع: آشنایی با چگونگی تشکیل سایه و شناخت جسم شفاف و کدر
ادامه مطلب
26 بهمن 1398
0
درس: ریاضی
موضوع: انواع مثلث: متساوی الاضلاع، مختلف الاضلاع و متساوی الساقین
تدریس انواع مثلث با دست ورزی به صورت تجسمی
ادامه مطلب
کار گروهی و آماده سازی باری معرفی شهر ممسنی و مرودشت
ادامه مطلب
14 بهمن 1398
0
درس: فارسی
موضوع: تحقیق در مورد پرچمهای کشورهای مختلف و انگیزه ی شروع درس پرچم ایران
ادامه مطلب
14 بهمن 1398
0
درس: علوم
موضوع: پرورش لوبیا و آشنایی با گیاهک
ادامه مطلب
12 بهمن 1398
0
درس: ریاضی
موضوع: درس پژوهی (کسر)
ادامه مطلب
12 بهمن 1398
0
درس: مطالعات اجتماعی
موضوع: مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند.
هدف: با گل سفالی (چند نمونه از ظروف و ...) که مردم در زمانهای قدیم از آن استفاده می کردند.
ادامه مطلب
7 بهمن 1398
0
درس: علوم
موضوع: توضیح و کنفرانس دانش آموزان پایه دوم در مورد کتاب شاهنامه و کارگروهی
ادامه مطلب