دسته بندی اخبار


مرکز یادگیری 88-1387 > کلاس دومکاشت دانه لوبیا -کنفرانس الیزه فرازمند

آزمایشگاه : فعالیت کاشت دانه لوبیا
دانش آموز :الیزه فرازمند
دانش آموز :رکسانا خباززاده
تحقیق دانش آموزان راجع به گل و قسمتهای آن

فعالیتهای انجام داده شده توسط دانش آموزان پایه دوم به صورت کاردستی ، در خصوص گلها و قسمتهای آن.
حالتهای ماده

آزمایش جامدات ، مایعات ، گاز ها
تحقیق دانش آموزان

درسا مولودی
مقایسه جرم و حجم

دانش آموزان بااستفاده از خمیر نمونه هایی از اجسام و میوهها را برای مقایسه عملی وملموس از موارد مورد شناسایی توسط ایشان ساختند تا معیاری مشخص از جرم وحجم را بیاموزند.
پایه دوم درس ریاضی

تاریخ :3/12/87

معلمین :خانم ها صوفی و زوخ
درس : ریاضی
موضوع: پول

اسکناس های مختلف همراه سکه های متفاوت به کلاس آورده شد و روی تخته چسبانده شد و به دانش آموزان سکه و اسکناس ها نشان داده شد و فرق بین این دو را توضیح دادیم و دیگر اینکه گفته شد که واحد پول در ایران ریال می باشد و در مورد اینکه چرا پول ها را به تومان هم می گوئیم صحبت شد که اگر 100 ریال داشته باشیمچگونه به تومان تبدیل می شود و همچنین طریقه ی جمع کردن سکه ها نیز تدریس شد.
گزارش درس ریاضی کلاسهای دوم دی ماه 87

نام درس: ریاضی
موضوع گزارش: عدد نویسی هدف شناختن عدد زوج و فرد
نام معلم کلاس 2/2 :مریم زوخ نام معلم کلاس 1/2 :مرصع صوفی
گزارش:هدف این درس شناخت عدد زوج و فرد می باشد و برای تدریس این درس از مرحله ی نیمه مجسم استفاده می شود که تعدادی مهره روی تابلو چسبانده و زیر آن خطی کشیده و عدد مربوط به آن را سو ال می کنیم و می نویسیم مثلا عدد 6 و توجه دانش آموز را به این نکته جلب می کنیم که مهره ها دو تا دوتا هستند بنابراین می گوییم این عدد زوج است و دورکلمه ی زوج خط می کشیم و پس از توضیح این که بعضی از مهره ها جفت هستند و یک مهره تک هم گاهی می ماند بیان می کنیم مثلا عدد 5 عددیست فرد و دور کلمه فرد خط می کشیم و نظیر کارهای بالا را برای عددهای مختلف تکرار می کنیم تا مطلب برای دانش آموزان جا بیفتد و بعد تمرین های کتاب را دانش آموزان حل می کنند.
گزارش کلاسهای دوم دی ماه 87

نام درس: فارسی
موضوع گزارش: از همه زیباتر
نام معلم کلاس 1/2 :مرصع صوفی نام معلم کلاس 2/2 :مریم زوخ
گزارش : این درس تلفیقی از درس های ریاضی و دینی و هنر و خلاقیت و علوم و بازی می باشد و ما درس را به صورت بازی و نمایش اجرا کردیم و با گذاشتن کلا ه های رنگی به سر دانش آموزان که هرکدام به رنگ های رنگین کمان می باشد به ترتیب کنار هم قرار می گیرند و نمایش را اجرا می کنند و در آخر نتیجه می گیرند که اگر تنها باشیم کار را به خوبی نمی توانیم انجام دهیم و از فکر هم در حل مشکلات و مسائل می شود استفاده کرد و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد و بعد درس را تقسیم کرده و دانش آموزان آن را می خوانند.
آزمایشگاه

دانش آموزان کلاس دوم دانه های مختلف را بر اساس شباهت ها در گروه های جداگانه طبقه بندی نمودند و اصول طبقه بندی را آموختندو با انواع حبوبات نیز آشنا شدند.
میوه های تک دانه ای و چند دانه ای

تاریخ : 5/7/87
موضوع گزارش : میوه های تک دانه ای و چند دانه

میوه های تک دانه ای و چند دانه ای

دانش آموزان انواع میوه ها را با خود به مرکز یادگیری آوردند و سپس میوه ها را با چاقو به دو نیم کردند و سپس دانه های هر کدام را بررسی نمودند و در این رابطه جدولی درست کردند و میوه های تک دانه ای را از یکدیگر جدا نمودند و سپس در مورد دانه های خوراکی و غیر خوراکی و فواید دانه ها صحبت نمودند .
محل زندگی جانوران

تاریخ : 27/7/87
موضوع گزارش : محل زندگی جانوران

محل زندگی جانوران

یکی از دانش آموزان با هماهنگی قبل در این قسمت برای آشنایی دیگر دانش آموزان یک نوع لاک پشت تزیینی را با خود به مرکز یادگیری آورده و در مورد نوع زندگی ، محل زندگی این جانور ، غذا ، آب و چگونگی نگهداری و مراقبت از آن دیگر دانش آموزان کنفرانس دادند
مرکز یادگیری محل زندگی جانوران و گیاهان

تاریخ :22/7/87
موضوع گزارش : محل زندگی جانوران و گیاهان

محل زندگی جانوران و گیاهان

دانش آموزان در این مبحث جانورانی را که در جنگل زندگی می کنند ، انواع جانورانی که در آب زندگی می کنند، جانورانی که در بیابان و صحرا زندگی می کنند و جانورانی که در شهر یا روستا زندگی می کنند آشنا شدند و محل زندگی و شرایط زندگی هر یک را فرا گرفتند .
آزمایش میوه ها و گل ها

تاریخ : 3/7/87
موضوع گزارش : گل ها و میوه ها

میوه ها و گل ها

دانش آموزان با انواع گل ها به مرکز یادگیری آمدند و قسمت های مختلف گل مثل ساقه ، گلبرگ ، کاسبرگ و پرچم را آموختند و در مورد فایده های گل ها کنفراس دادند و دریافتند که مهم ترین کار گل میوه دادن است .
در مورد مراحل تبدیل گل به میوه یکی از دانش آموزان کنفراس داد .
آزمایش کاشت دانه ها توسط دانش آموزان

تاریخ : 18/7/87
موضوع گزارش : کاشت دانه ها توسط دانش آموزان

کاشت دانه ها توسط دانش آموزان

دانش آموزان دانه های لوبیای جنین شده را در کنار دستمال مرطوب داخل لیوان نگهداری نمودند وقتی گیاهک دانه ها شروع به رشد کردند ، دانه ها را در خاک کاشتند و مراحل رشد دانه ها را خودشان تجربه نمودند و قسمت های مختلف دانه ها مثل گیاهک ، پوسته و غذای دانه را یاد گرفتند .
آزمایش دانه های یک قسمتی و دو قسمتی

تاریخ : 11/7/87
موضوع گزارش : دانه های یک قسمتی و دو قسمتی

دانه های یک قسمتی و دو قسمتی

دانش آموزان از قبل مقداری دانه مثل انواع لوبیا ، نخود ، عدس ، لپه ، ماش ، برنج ، دال عدس و گندم را در لیوان آب خیسانده بودند و سپس دانه ها را مورد آزمایش قرار دادند ، برخی دانه ها یک قسمتی و برخی دیگر دو قسمتی هستند .
دانه های یک قسمتی و دو قسمتی را در جدولی از یکدیگر جدا نمودند .
آزمایش پوشش بدن جانوران

تاریخ : 12/8/87
موضوع گزارش : پوشش بدن جانوران

پوشش بدن جانوران

دانش آموزان در این قسمت با پوشش بدن جانوران مختلف آشنا شدند مثل پولک پوشش ماهی ها – مو پوشش اغلب پستانداران – خار پوشش بدن خارپشت و پر پوشش بدن پرندگان که آنها حفظ می کند ، در این رابطه انواع پر مثل طاووس ، کلاه پوست پلنگ و جلیقه ای از پوست ببر را با خود به آزمایشگاه آورده و به بررسی نوع و جنس پوشش هر کدام از جانوران پرداختند .
آشنایی با حیوانات

کبوتر از پرندگان

خرگوش از پستانداران
آموزش درس فارسی آبان 87

آموزش درس فارسی پایه دوم
تحقیق دانش آموزان

از شیر گل تا عسل
رکسانا خباز زاده
آزمایش جرم وحجم آبان 87

پایه دوم
آزمایش نیرو

پایه دوم
کاشت دانه ها

کاشت انواع دانه ها بوسیله دانش آموزان پایه دوم.
تحقیق دانش آموزان راجع به طبقه بندی دانه ها

دانش آموزان کلاس دوم
آزمایش جانوران

تاریخ : 30/7/87
موضوع گزارش : جانوران
جانوران

یکی از دانش آموزان با هماهنگی قبل همستر به آزمایشگاه آورده و راجع به نژاد این حیوان ، خوراک آن ، محل زندگی و طرز نگهداری از این حیوان باهوش و زیبا برای دیگر دانش آموزان صحبت نمود .
اعداد دو رقمی مهر 87

در این درس دانش آموزان با ا عداد دورقمی و جمع وتفریق اعداد دورقمی آشنا شدند.

© www.institutionazarine.com 2004 All Rights Reserved