دسته بندی اخبار


مرکز یادگیری 88-1387 > کلاس اولموضوع تحقیق سنگها

آزمایشگاه
سال تحصیلی 88-87
موضوع تحقیق : سنگها
کنفرانس :مونا مولودی
داستان نویسی توسط دانش آموزان پایه اول قسمت سوم

دانش آموزان پایه اول با هدایت معلمین خود کتابچه های قصه نویسی تهیه نمودند که جلد کتابچه های داستان در سایت قرار داده شده است.
داستان نویسی توسط دانش آموزان پایه اول

دانش آموزان پایه اول با هدایت معلمین خود کتابچه های قصه نویسی تهیه نمودند که جلد کتابچه های داستان در سایت قرار داده شده است.
داستان نویسی توسط دانش آموزان پایه اول قسمت دوم

دانش آموزان پایه اول با هدایت معلمین خود کتابچه های قصه نویسی تهیه نمودند که جلد کتابچه های داستان در سایت قرار داده شده است.
تحقیق دانش آموز می گل محبی

در این تحقیق دانش آموز راجع به حیوانات اهلی توضیحات ارائه داد به همراه عکس هایی برای شرح بیشتر توضیحات.
تهیه ماسک توسط دانش آموزان آذر 87

نام معلم خانم شیرازی
مو ضوع : ماسک حیوانات
در درس حیوانات دانش آموزان با درست کردن ماسکهای حیوانات با زندگی آنها آشنا شدند.
پژو هش دانش آموزان کلاس اول سال تحصیلی 88-87

نام معلم : خانم شیرازی
نام دانش آموز : دنیا وکیلی راد
نام درس : علوم
موضوع گزارش:آبزیان
گزارش معلم :دنیا وکیلی راد درباره حیواناتی که در آب زندگی می کنند برای دانش آموزان کنفرانس داد.
پژو هش دانش آموزان کلاس اول سال تحصیلی 88-87

نام معلم : خانم شیرازی
نام درس : علوم
موضوع گزارش:تحقیق سالم وقوی
نام دانش آموز:درسا طلایی
گزارش معلم : درسا طلایی درباره چگونه همیشه سلامت باشیم برای دانش آموزان کنفرانس داد.
پژو هش دانش آموزان کلاس اول سال تحصیلی 88-87

نام معلم : خانم شیرازی
نام درس : علوم
موضوع گزارش:پرندگان
گزارش معلم نیلوفر سید مظهری درباره زندگی پرندگان برای دانش آموزان کنفرانس داد.
پژو هش دانش آموزان کلاس اول سال تحصیلی 88-87

نام معلم : خانم شیرازی
نام درس : علوم
موضوع گزارش:حیوانات اهلی
گزارش معلم : یگانه سراج الدین درباره زندگی حیوانات اهلی برای دانش آموزان توضیح داد.
پژو هش دانش آموزان کلاس اول سال تحصیلی 88-87

نام معلم : خانم شیرازی
نام درس : علوم
موضوع گزارش:حیوانات وحشی
گزارش معلم : ژینو عثمانی درباره زندگی حیوانات وحشی استفاده از آنها (پوشش و سایر فواید وضرر های ) آنها برای دانش آموزان توضیح داد.
پژوهش دانش آموزان کلاس اول سال تحصیلی 88-87

نام معلم : خانم شیرازی
نام درس : علوم
موضوع گزارش:خزندگان
گزارش معلم : تینا مردان درباره زندگی خزندگان برای دانش آموزان توضیح داد.
کلاس آول آزمایشگاه علوم

نام معلم :شیرازی
نام درس: علوم
موضوع گزارش: کاشت دانه ها
گزارش :در درس گیاهان دانش آموزان در مدرسه دانه لوبیا - نخود- عدس را کاشته و باخود به خانه بردند.
ضمنا مراحل دانه کاشتن و رشد گیاهان را از نزدیک مشاهده کردند.
پژوهش دانش آموزان کلاس اول

نام معلم :خانم شیرازی
نام دانش آموز :روژیا ابوالقاسمی
نام درس : علوم

گزارش :روژیا با درست کردن یک ماکت انسان درباره حس ها برای دانش آموزان توضیح داد.
آزمایشگاه تحقیق حواس انسان

نام دانش آموز آلما اخوی
تحقیق دانش آموزان راجع به حواس انسان
تحقیق دانش آموز

تحقیق دانش آموز سالم و قوی شوید
تحقیق دانش آموزان راجع به حواس انسان

عکس های ضمیمه
آزمایشگاه جانوران

آشنایی با انواع جانوران
آزمایش آشنایی با پرندگان

دانش آموزان با انواع تخم پرندگان مانند شترمرغ ، کبوتر و گنجشک آشنا شدند.
آزمایش حس بویایی

دانش آموزان با استفاده از حس بویایی انوا ع خوراکی ها را از بوی آنها تشخیص دادند.
صبحانه سالم

تاریخ : 11/8/87
موضوع گزارش : صبحانه سالم
صبحانه سالم
دانش آموزان پایه ی اول در خصوص دومین فصل کتاب علوم " سالم و قوی شوید " برای خوردن صبحانه سالم به مرکز یادگیری آمدند ، ابتدا توضیحاتی در مورد کارهایی که به سالم ماندن و قوی شدن بدن آنها کمک می کند ارائه شد و سپس غذاهای سالم و ناسالم را آموختند و به خوردن صبحانه سالم مشتمل بر چای شیرین ، نان و پنیر ، خرما و گردو پرداختند .
حس چشایی

تاریخ : 2/8/87
موضوع گزارش : حس چشایی
حس چشایی
در این رابطه برای دانش آموزان انواع مزه های شیرین ، ( آب قند ) و شور ( آب نمک ) و تلخ ( بادام تلخ ) و ترش ( آب لیمو ) و تند ( فلفل ) در مرکز یادگیری آماده شد و از دانش آموزان خواسته شد تا با چشیدن هر کدام و استفاده از زبان به عنوان اندام حس چشایی هر کدام از مزه ها را بگویند .
حس شنوایی و راههای مراقبت از آن

تاریخ : 20/7/87
موضوع گزارش : حس شنوایی
حس شنوایی
دانش آموزان انواع صداهای ضبط شده روی یک نوار را با دقت فراوان و گوش های شنوایی شنیدند و پس از پایان هر صدا ، صدای مربوطه را تشخیص دادند و سپس به صداهای اطراف خود گوش دادند وگفتند که هر صدا مربوط به چیست و در مورد نحوه ی مراقبت از گوش ها ، اندام حس شنوایی برای یادگیری شاگردان صحبت کردند .
ً
حس لامسه

تاریخ : 15/7/87
موضوع گزارش : حس لامسه
حس لامسه
دانش آموزان کلاس اول در رابطه با شناسایی حس لامسه و استفاده از دست ها برای شناسایی
اجسام تیز ، برنده ، صاف و زبر و نرم را با چشم بسته و فقط با استفاده ازحس لامسه شناسایی
کردند و سپس سردی و گرمی در اجسام را با استفاده از انگشتان دست خود تشخیص دادند .
حس بینایی

تاریخ:5/7/87
موضوع گزارش: حس بینایی

حس بینایی
دانش آموزان برای شناخت حواس پنجگانه به مرکز یادگیری آمدند و در رابطه با
حس بینایی آزمایش های متعددی را انجام دادند .
در این رابطه چشم چند نفر از دانش آموزان را با چشم بند بستند و جای چند جسم از چیزهایی که روی میز بود را تغییر دادند و از دانش آموزان خواستند تا اجسامی را که کم یا زیاد شده بودند را شناسایی کنند و مراقبت از چشم اندام حس بینایی را آموختند .

© www.institutionazarine.com 2004 All Rights Reserved