• پایه اول: بازدید از کانون پرورشی فکری کودکان
  • برنامه ناهار هقتگی آدر ماه  1402
  • انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبستان آفتاب آذرین سال تحصیلی 1403-1402
  • جلسه هم اندیشی اولیاء مهر 1402
  • مراسم اول مهر به همراه جشن شکوفه ها
  • درس فارسی (پایه دوم)
  • پخت نذری / شب قدر
  • جشن روز معلم
  • مطالعات اجتماعی (پایه پنجم)
  • پایه دوم (درس فارسی)

ورود

نقاشی کودکان

آخرین خبرها

جهت رویت دستورالعمل ابتدا روی عکس و سپس روی فایل الحاقی ارسال شده کلیک شود.
در راستای کمکهای نقدی و غیر نقدی توسط اولیاء دانش آموزان و همکاران دبستان آفتاب آذرین به هموطنان زلزله زده، این "اسناد مهربانی" به رسم یادبود از طرف موسسه خیریه نیکان ماموت به دبستان آفتاب آذرین اعطا شد.
فعالیتهای انجام شده در راستای یاری رساندن به هموطنان سیل زده از طرف اولیاء دانش آموزان و همکاران دبستان آفتاب آذرین در سال 1398.
حقوق کودک