• اردو : بازدید از مرکز نجوم و ستاره شناسی
  • جشن قرآن پایه اول
  • فعالیت شورای دانش آموزی (تفکیک زباله)
  • برنامه ناهار هقتگی اردیبهشت ماه 1403
  • حضور در جشنواره سرود منطقه
  • روز درختکاری اسفند ۱۴۰۲
  • پایه اول: بازدید از کانون پرورشی فکری کودکان
  • انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبستان آفتاب آذرین سال تحصیلی 1403-1402
  • جلسه هم اندیشی اولیاء مهر 1402
  • مراسم اول مهر به همراه جشن شکوفه ها

ورود

نقاشی کودکان

آخرین خبرها

جهت رویت دستورالعمل ابتدا روی عکس و سپس روی فایل الحاقی ارسال شده کلیک شود.
در راستای کمکهای نقدی و غیر نقدی توسط اولیاء دانش آموزان و همکاران دبستان آفتاب آذرین به هموطنان زلزله زده، این "اسناد مهربانی" به رسم یادبود از طرف موسسه خیریه نیکان ماموت به دبستان آفتاب آذرین اعطا شد.
فعالیتهای انجام شده در راستای یاری رساندن به هموطنان سیل زده از طرف اولیاء دانش آموزان و همکاران دبستان آفتاب آذرین در سال 1398.
حقوق کودک