تازه ها

10 شهریور 1398
0

اسناد اهدا کمکهای نقدی و غیر نقدی دبستان آفتاب آذرین به سیل زدگان

 فعالیتهای انجام شده در راستای یاری رساندن به هموطنان سیل زده از طرف اولیاء دانش آموزان و همکاران دبستان آفتاب آذرین در سال 1398.

فایل های الحاقی