تازه ها

11 شهریور 1398
0

"سند مهربانی اعطایی" از طرف موسسه خیریه نیکان ماموت به دبستان آفتاب آذرین

در راستای کمکهای نقدی و غیر نقدی توسط اولیاء دانش آموزان و همکاران دبستان آفتاب آذرین به هموطنان زلزله زده، این اسناد مهربانی" به رسم یادبود از طرف موسسه خیریه نیکان ماموت به دبستان آفتاب آذرین اعطا شد".